software

Ohjelmistojen testauspalvelut

0 Comments

Ohjelmiston kehittämiseen kuuluu oleellisena osana ohjelmiston testaaminen. Omasta työstään on usein vaikea löytää virheitä, niinpä ulkopuolisen asiantuntijan avusta on etua. Testauksen tavoite on löytää virheitä ja sen tuloksena syntyy virheraportti, jonka perusteella havaittuja virheitä voidaan korjata. Testauttamalla ohjelmistosi voit varmistaa asiakkaittesi tyytyväisyyden tuotteeseen.

L&H;:lla on laaja-alainen kokemus erilaisista ohjelmistoista sekä selainpohjaisista sovelluksista ja niiden testaamisesta Windows- ja Mac-ympäristöissä. Voimme testata sekä lokalisoidut tuotteet että tuotekehityksessä olevat tuotteet. L&H;:lla on valmiudet toteuttaa myös isoja testiryhmiä edellyttäviä testausprojekteja. Enimmillään yhden ohjelmiston monikieliseen testaukseen on osallistunut samanaikaisesti 30 testaajaa. ...

internet

Tietokantapohjaiset Internet

0 Comments

Tietokantojen yhdistäminen Web-sivuihin avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnalle. L&H; Finlandin kehittämissä ratkaisuissa tiedot päivittyvät suoraan Web-sivuilta asiakkaittemme tietokantoihin tai tietokannoista Web-sivuille. Myös tietojen päivittäminen on helppoa.

Oikea ratkaisu oikeaan tilanteeseen
Kaikille avoimilla Internet-sivuilla voidaan esimerkiksi julkaista tietokannassa olevia tuoteluetteloita, käydä sähköistä kauppaa, tiedottaa tapahtumista ja vastaanottaa ilmoittautumisia tapahtumiin. ...