puheentunnistus

Kaikki olennainen puheentunnistuksesta

0 Comments

Suurin osa meistä on havahtunut siihen, kun puhelin luulee sinun tekevän hakua Googlesta puheentunnistusta hyödyntämällä. Kuuluu vain pling ääni, ja satunnaiset tallentuneet äänet muuttuvat tulkinnaksi hausta, jota et tarkoituksella tehnyt. Kyseessä on virheellinen tunnistus, sillä puhelin tunnistaa virheellisesti äänet ja toiminnan komennoksi etsiä jotain.

Puheentunnistusta pidetään yhtenä merkittävimmistä alan trendeistä, eikä suotta. Sen potentiaalia ei vielä täysin tunneta, mutta sovelluksia ja uusia innovaatioita pyritään kehittämään puheentunnistuksen saralla tällä hetkellä. Puheentunnistusta testataan esimerkiksi itseohjautuvissa autoissa ja osittain sitä hyödynnetään muun muassa pikaruokaravintoloiden drive-in tilauksissa ja puhelinvastaajassa. 

Todelliset puheentunnistuksen kyvyt nähdään siinä vaiheessa, kun kaikki lähitulevaisuuden teknologiat ovat valmiita sillä tavalla, että niitä pystytään yhdistämään toisiinsa. Eniten alalla odotetaan esineiden internetin todellista läpimurtoa, jolloin puheen ymmärtäminen tulee yhdeksi moniulotteisen esineen elementeistä. Mutta mitä asiasta tiedetään nyt, miten sitä voi hyödyntää jo nyt omassa arjessa ja millaisia eettisiä kysymyksiä puheentunnistukseen liittyy? 

Tietokone ymmärtää ja tulkitsee – kun puhe muuttuu tekstiksi

Miten puheentunnistus käytännössä tapahtuu? Prosessi alkaa siitä, kun ihminen tuottaa äänen. Yleensä puheentunnistuksessa puhutaan komennoista. Ääni, jota tuotetaan, on analogista dataa, ja tämä laitteen on osattava muuttaa digitaaliseen muotoon. Tämä tapahtuu ADC-muuntimella, jolloin ääniaallot pilkotaan pieniin osiin. Kun osat saavat numeerisen muodon, on analoginen ääni muutettu digitaaliseen muotoon. 

Samassa ääni pilkotaan tiettyjen konsonanttien perusteella, jolloin syntyy foneemeja. Lopuksi foneemit sovitetaan yhteen valtavasta datasta jo löytyviin foneemeihin, jolloin viesti parhaassa mahdollisessa tilanteessa on oikein tulkittu ja puheentunnistus osaa etsiä vastauksen esitettyyn kysymykseen. Kuulostaako monimutkaiselta? Mikäli aiheesta haluaa tietää tarkemmin, löytyy verkosta runsaasti materiaalia, joka selittää puheen tunnistamisen toimintaperiaatteen paljon tarkemmin.  ...

matkapuhelin

Mobiilia käyttöä selaimessa ja sovelluksessa

0 Comments

Oletko koskaan miettinyt, miksi avaat mieluummin sovelluksen tai selaimen? Aiemmin näissä kahdessa oli valtavasti eroa, joten kysymykseen vastaaminen oli myös suhteellisen helppoa. Osa arjen palveluista on tehty ainoastaan mobiilikäyttäjille kun taas toiset pystyvät tarjoamaan verkkosivuillaan yhtä laadukkaan elämyksen mobiililaitetta käytettäessä. Mistä erot johtuvat, miksi eroja on ja kumpaa kannattaa lähteä kehittämään organisaation lähitulevaisuutta ajatellen?

Erot näkyvät voimakkaammin hyvien ja huonojen mobiilisovellusten välillä. Vaikka ärsyynnymme usein huonosta käyttöjärjestelmän suunnittelusta myös verkkosivuilla, ei kukaan suostu käyttämään huonoa mobiilisovellusta kuin pakkotilanteessa. Eroja hyvien mobiilisovellusten ja responsiivisten verkkosivujen välillä onkin jo haastavampi löytää. Molemmat yleensä ottaen skaalautuvat näytölle kuin näytölle. Monilla yrityksillä sovellus ja sivuston mobiiliversio muistuttavat toisiaan niin paljon, että eroja joutuu etsimään kuin neulaa heinäsuovasta. 

Responsiiviset verkkosivut muistuttavat ominaisuuksiltaan sovelluksia

Responsiivisuus on ollut päivän sanana jo pitkään mobiiliystävällisessä suunnittelussa. Responsiiviset verkkosivut mukautuvat laitteelle kuin laitteelle, eli toisin sanoen sivu skaalautuu automaattisesti käytettävän laitteen näytön koon mukaan. Erillisistä sivujen mobiiliversiosta on onneksi jo luovuttu, ja responsiiviset sivut ovat tulleet tilalle tehden muun muassa sivujen päivittämisestä huomattavasti joutuisampaa. Nykyään useat sivustot muistuttavat pitkälti sitä, miltä mobiilisovelluksetkin. On sivupalkkia, logoa ja ikoneita paikoilla, jotka ovat tulleet tutuiksi sovelluksista. 

Sovelluksen kehittäminen vaatii resursseja

Niin, mobiilisovelluksen kehittämiseen saa upotettua hyvin paljon rahaa. Säästää voi useasta tekijästä, mutta usein nämä säästöt voivat tulla kalliiksi jälkeenpäin. Sovelluskehitys kun ei ole vaan koodipätkän kirjoittamista toisen perään, vaan budjettiin täytyy laskea sovelluksen kehittämiseen käytettävä tutkimustyö, kannattavuuslaskelmat, suunnitteluvaiheet sekä itse työhön kuluvat tunnit. Hyvä sovellus voi pyöriä hyvinkin neli- tai viisinumeroisissa luvuissa, ellei omasta takaa löydy tekijää tai sovelluksen kehittämiseen käytetä valmiita mallipohjia. Tämän lisäksi kuluihin on laskettava sovelluksen päivittämisestä ja huollosta aiheutuvat kulut.  ...

terveys

Teknologia ja terveys kulkevat käsi kädessä

0 Comments

Teknologia on mukana kaikessa, mitä teemme. Se nähdään ehkä jopa idealistisesti ratkaisuna kaikkiin tulevaisuuden ongelmiin, vaikka todellisuus ei ihan näin mustavalkoista olekaan. Yksi merkittävimmistä haasteista lähitulevaisuudessa niin Suomessa kuin globaalisti on terveydenhuolto ja sen rajalliset resurssit, joiden paikkaamiseen on lähestytty monessa maassa teknologian kautta. Suomessa teknologian hyödyntäminen terveydenhuollossa on tällä hetkellä jopa maailmalla noteerattu ilmiö, sillä healthtechin nähdään olevan yksi Suomen merkittävistä vientituotteista lähitulevaisuudessa. 

Suurimmat haasteet teknologian ja terveyteen liittyvien seikkojen yhdistämisessä liittyvät potilasturvallisuuteen. Riskiä voidaan minimoida hyödyntämällä etäpalveluita ja teknologiaa vain sellaisissa tilanteissa, joissa se on turvallista ja asianmukaista potilaan terveyden kannalta. 

Lääkärin vastaanotolle kotisohvalta käsin – helppoa ja turvallista hoivaa 

Viime vuosien ajan etenkin yksityiset palveluntarjoajat ovat ottaneet omakseen erilaiset digiklinikat, joille potilas voi varata netissä tai soittamalla ajan. Etävastaanotot ovat tuoneet ison avun esimerkiksi lapsiperheiden arkeen sekä pitkäaikaisessa hoidossa olevien potilaiden tarpeisiin. Etävastaanottoja kritisoidaan joskus mahdollisten virheellisten diagnoosien pelossa. On totta, että viestimillä käytävä keskustelu lääkärin kanssa ei välttämättä kerro kaikkea. Monelle potilaalle palvelu on kuitenkin iso helpotus, ja ei ole mitään syytä olettaa, etteikö digiklinikat tulisi lähitulevaisuudessa enemmän myös julkiselle puolelle. 

Lääkäreiden lisäksi myös hoitajia tavataan yhä useammin etävastaanotoilla. Tätä on hyödynnetty erityisesti vanhustenhoidossa ja kotihoidossa, jossa resurssit ovat rajalliset ja uusia innovaatioita todella tarvitaan. Etävastaanottojen lisäksi hoitajat pystyvät tarkkailemaan potilashistoriaa, mahdollisia lähetettyjä viestejä ja muistuttamaan lääkkeiden ottamisesta. Kaikkea etänä tapahtuvaa terveydenhuollon toimintaa valvotaan yhtä lailla Valviran toimesta. 

Puheentunnistuksesta hyötyjä terveydenhuollon arkirutiineihin

Puheentunnistuksen ja tekoälyn tuomat hyödyt terveydenhuollossa näkyvät myös potilastyön arkirutiineissa. Yhä useampi yliopistollinen sairaala on ottanut käyttöönsä erilaisia puheen tunnistamiseen perustuvia järjestelmiä, jotka tekevät potilastietojen tallentamisesta nopeaa ja helppoa. Esimerkiksi vastaanottoajasta iso osa kuluu tietojen kirjoittamiseen, mikä taas vie tehokasta työaikaa lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta. Kun tekoäly huolehtii tietojen tallentamisen järjestelmiin, pystyy lääkäri keskittymään parhaan mahdollisen hoitomuodon valitsemiseen. On totta, että nämä puheentunnistukseen liittyvät järjestelmät eivät ole vielä täydellisiä, mutta niistä saadaan jo tässä vaiheessa kehitystä suurta hyötyä käytännön työhön. ...

Tietotekniikka

Miten ja miksi aloittaa IT-alan yrittäjänä?

0 Comments

Yrittäjyyteen ei ole vain yhtä tietä, vaan reittejä yrittäjyyteen on yhtä monta kuin on yrittäjiäkin. IT-alalla yrittäjyyttä on moneen lähtöön, eikä ole mitään yhtä tapaa tai aluetta toimia yrittäjänä. Etenkin liiketoiminnasta kiinnostuneet IT-alan ihmiset suuntautuvat paljon konsultoimaan. Toisaalta ohjelmointitaitoinen voi halutessaan melko helposti siirtyä palkkatöistä päätoimiseksi yrittäjäksi etenkin, mikäli muutama potentiaalinen asiakassuhde sattuu jo löytymään. Alalla kasvavat tarpeet ovat muun muassa kognitiotieteessä sekä kyberturvallisuudessa, joten etenkin näiden teemojen ammattilaiset ovat haluttuja. 

Alan mahdollisuudet ovat edelleen lähes rajattomat. Tutustu opintojen aikaisiin mahdollisuuksiin, kevytyrittäjyyteen ja konsultointiin tämän artikkelin avulla – ehkäpä sinussakin herää yrittäjyyden kipinä!

Osallistu useaan projektiin opintojen aikana

Mikäli opiskelet joko tietotekniikkaa, tietojärjestelmiä, kognitiotiedettä tai kyberturvallisuutta, on usein opiskelijalla mahdollisuus osallistua myös opintojen ulkopuolisiin vapaaehtoisiin projekteihin. Projekteilla on usein oikeat asiakkaat, joten tällaisten opintojen suorittaminen on hyvin työelämälähtöistä. Opintojen aikana tehdyt erinomaiset projektit ovat kuin työnäytteitä tilaajille eikä olisikaan ensimmäinen kerta, kun opiskelija pääsee osallistumaan yrityksen palkalliseen projektiin jälkeenpäin. Tällöin on hyvä olla pystyssä joko oma toiminimi tai kokeilla kevytyrittäjyyttä. 

Kokeile siipiäsi kevytyrittäjänä jo uran alkuvaiheessa

Kevytyrittäjyys on jo vakiinnuttanut asemansa tapana työllistyä. Kevytyrittäjyys on helpottunut muutaman vuoden aikana, ja laskutuspalvelut pyrkivät palvelemaan käyttäjiä yhä paremmin kilpailun kiristyessä. Freelance tyyppisessä työssä etuna on paitsi matala kynnys aloittamiselle, myös mahdollisuus rajata tehtävän työn määrää itselle sopivaksi. Monet alaa vielä opiskelevat ottavat alan ensiaskelia juuri kevytyrittäjinä. Useimmiten he ovat yhden tai useamman koodikielen taitajia, jotka pystyvät jo uran aivan alkuvaiheessa tarjoamaan laadukkaita ohjelmoinnin palveluja.

Kevytyrittäjänä IT-alalla voi toki tehdä muutakin kuin koodinpätkää. Myy esimerkiksi omaa osaamistasi ja opeta vasta-alkajia käyttämällä laadukasta ja edullista laskutuspalvelua. Yksi tulevaisuuden kehittyvä toiminto on puheentunnistus, jonka hallitseminen vaatii erityistä osaamista. Tätä osaamista on helppo myydä eteenpäin laskutuspalvelulla vaikkapa ennen oman yrityksen perustamista. FREE on laskutuspalvelu, joka huolehtii juoksevista asioista kuten verotuksesta ja lähettää laskun tilaajalle puolestasi – vain muutama valinta riittää. Mutta miten aloitan kevytyrittäjänä? Mitä on kevytyrittäjyys? Kattavan vastauksen löydät tähän FREE:ltä! ...

software

Ohjelmistojen testauspalvelut

0 Comments

Ohjelmiston kehittämiseen kuuluu oleellisena osana ohjelmiston testaaminen. Omasta työstään on usein vaikea löytää virheitä, niinpä ulkopuolisen asiantuntijan avusta on etua. Testauksen tavoite on löytää virheitä ja sen tuloksena syntyy virheraportti, jonka perusteella havaittuja virheitä voidaan korjata. Testauttamalla ohjelmistosi voit varmistaa asiakkaittesi tyytyväisyyden tuotteeseen.

L&H;:lla on laaja-alainen kokemus erilaisista ohjelmistoista sekä selainpohjaisista sovelluksista ja niiden testaamisesta Windows- ja Mac-ympäristöissä. Voimme testata sekä lokalisoidut tuotteet että tuotekehityksessä olevat tuotteet. L&H;:lla on valmiudet toteuttaa myös isoja testiryhmiä edellyttäviä testausprojekteja. Enimmillään yhden ohjelmiston monikieliseen testaukseen on osallistunut samanaikaisesti 30 testaajaa.

L&H;:n testausryhmän jäsenillä on vankka tekninen ammattitaito ja monipuolinen kielitaito. Ammattitaitoiset testaajat asentavat testauksessa tarvittavat käyttöjärjestelmät ja sovellukset sekä raportoivat löydetyistä virheistä systemaattisesti ja selkeästi. Virheiden raportointia varten voidaan luoda tarpeenmukainen raportointijärjestelmä tai käyttää asiakkaan haluamia raportointimenetelmiä.

Lokalisoitujen tuotteiden testaus
Lokalisoidun ohjelmiston testaamisessa verrataan lokalisoidun tuotteen toiminnallisuutta alkuperäiseen ohjelmistoon. Testauksen päätavoite on varmistaa lokalisoidun ohjelmiston toimivuus. Lisäksi tarkistetaan ohjelmiston ulkoasu vertaamalla sitä alkuperäiseen kieliversioon.

Tavanomainen käytäntö on, että testiryhmä testaa ja raportoi löydetyt virheet lokalisointiryhmälle, joka korjaa havaitut virheet. Tämän jälkeen testiryhmä verifioi korjaukset ja jatkaa testausta korjatulla versiolla. Lokalisoiduissa tuotteissa edellä kuvattu työnjako lokalisointi- ja testausryhmän välillä on erityisen tärkeää, kun on kyse suuresta testausprojektista. Työnjako varmistaa sen, että testiryhmä voi keskittyä virheiden löytämiseen ja raportointiin. Tällöin lokalisoinnin ja testauksen vastuualueet on jaettu niin, että asiantuntijoiden ammattitaitoa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. ...

internet

Tietokantapohjaiset Internet

0 Comments

Tietokantojen yhdistäminen Web-sivuihin avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnalle. L&H; Finlandin kehittämissä ratkaisuissa tiedot päivittyvät suoraan Web-sivuilta asiakkaittemme tietokantoihin tai tietokannoista Web-sivuille. Myös tietojen päivittäminen on helppoa.

Oikea ratkaisu oikeaan tilanteeseen
Kaikille avoimilla Internet-sivuilla voidaan esimerkiksi julkaista tietokannassa olevia tuoteluetteloita, käydä sähköistä kauppaa, tiedottaa tapahtumista ja vastaanottaa ilmoittautumisia tapahtumiin.

Salasanoilla suojattujen ekstranet-sivujen avulla voidaan vaikkapa tiedottaa myyntikampanjasta jälleenmyyjille tai jakaa tietokannasta haettavia tuotetietoja vain tietyille vastaanottajille.

Yrityksen sisäisessä intranetissä voidaan esimerkiksi julkaista tietokantoja tai asiakirjoja sellaisessa muodossa, että niitä voi käyttää millä tahansa verkkoon liitetyllä tietokoneella.

Helppokäyttöiset päivitystyökalut
Web-sivuilla olevan tiedon päivittäminen saattaa olla ongelmallista varsinkin, jos useampi henkilö vastaa tietojen päivittämisestä. Olemme kehittäneet erittäin helppokäyttöiset työkalut tällaisia tarpeita varten.

Asiakkaamme voivat itse ylläpitää sivujensa sisältöä millä tahansa Internetiin liitetyllä tietokoneella ilman erityistä teknistä osaamista. Muuttuneet tiedot voidaan julkaista Web-sivuilla haluttuna ajankohtana.

Käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla asiakkaamme voivat myös valtuuttaa haluamansa yhteistyökumppanit muuttamaan ja päivittämään Web-sivuilla olevia tietoja.

Ota siis yhteyttä meihin ja kerro, mitä tarvitset, niin keskustellaan siitä, miten voimme auttaa toiveittesi toteuttamisessa.