09:00 - 17:00; Sun - 🚫

(03) 2769 600

(09) 6133 500

Ohjelmistojen testauspalvelut

0 Comments
software

Ohjelmiston kehittämiseen kuuluu oleellisena osana ohjelmiston testaaminen. Omasta työstään on usein vaikea löytää virheitä, niinpä ulkopuolisen asiantuntijan avusta on etua. Testauksen tavoite on löytää virheitä ja sen tuloksena syntyy virheraportti, jonka perusteella havaittuja virheitä voidaan korjata. Testauttamalla ohjelmistosi voit varmistaa asiakkaittesi tyytyväisyyden tuotteeseen.

L&H;:lla on laaja-alainen kokemus erilaisista ohjelmistoista sekä selainpohjaisista sovelluksista ja niiden testaamisesta Windows- ja Mac-ympäristöissä. Voimme testata sekä lokalisoidut tuotteet että tuotekehityksessä olevat tuotteet. L&H;:lla on valmiudet toteuttaa myös isoja testiryhmiä edellyttäviä testausprojekteja. Enimmillään yhden ohjelmiston monikieliseen testaukseen on osallistunut samanaikaisesti 30 testaajaa.

L&H;:n testausryhmän jäsenillä on vankka tekninen ammattitaito ja monipuolinen kielitaito. Ammattitaitoiset testaajat asentavat testauksessa tarvittavat käyttöjärjestelmät ja sovellukset sekä raportoivat löydetyistä virheistä systemaattisesti ja selkeästi. Virheiden raportointia varten voidaan luoda tarpeenmukainen raportointijärjestelmä tai käyttää asiakkaan haluamia raportointimenetelmiä.

Lokalisoitujen tuotteiden testaus
Lokalisoidun ohjelmiston testaamisessa verrataan lokalisoidun tuotteen toiminnallisuutta alkuperäiseen ohjelmistoon. Testauksen päätavoite on varmistaa lokalisoidun ohjelmiston toimivuus. Lisäksi tarkistetaan ohjelmiston ulkoasu vertaamalla sitä alkuperäiseen kieliversioon.

Tavanomainen käytäntö on, että testiryhmä testaa ja raportoi löydetyt virheet lokalisointiryhmälle, joka korjaa havaitut virheet. Tämän jälkeen testiryhmä verifioi korjaukset ja jatkaa testausta korjatulla versiolla. Lokalisoiduissa tuotteissa edellä kuvattu työnjako lokalisointi- ja testausryhmän välillä on erityisen tärkeää, kun on kyse suuresta testausprojektista. Työnjako varmistaa sen, että testiryhmä voi keskittyä virheiden löytämiseen ja raportointiin. Tällöin lokalisoinnin ja testauksen vastuualueet on jaettu niin, että asiantuntijoiden ammattitaitoa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusien tuotteiden testaus ja käytettävyysarviointi
Jos kyseessä on uusi tuote, testauksen avulla varmistetaan ohjelmiston toiminnallisuus ohjelman määrittelyjen mukaan. Vertailukohtana määrittelyjen lisäksi käytetään asiakkaan testitapauksia ja vakiintuneita käytäntöjä. Uuden tuotteen testauksessa asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa painopisteitä, joiden verifioinnin asiakas kokee erityisen tarpeelliseksi. Tällainen painopiste voi olla ohjelman ulkoasu tai esimerkiksi vuosi 2000 -yhteensopivuus.

Toinen tärkeä osa uuden tuotteen testauksessa on käytettävyysarviointi. Testiryhmällämme on kokemusta monenlaisista ohjelmistoista, minkä ansiosta voimme antaa asiantuntija-arvion asiakkaan ohjelmiston toimivuudesta ja käytettävyydestä. Arvion pohjalta asiakas voi kehittää ohjelmistoaan entistä toimivammaksi ja helppokäyttöisemmäksi.

Testisuunnitelmien laatiminen
Ennen testausta on luotava testaussuunnitelma: mitä testataan ja miten. Voimme halutessanne laatia ohjelmistollenne testaussuunnitelman, jonka pohjalta testaus toteutetaan. Testaussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Testaussuunnitelmassa määritellään testauksen kulku. Suunnitelma ja siihen sisältyvät testitapaukset laaditaan joko ohjelmiston määrittelyjen tai jo toteutetun ohjelmiston pohjalta laajaa ohjelmistokokemustamme hyväksikäyttäen. Hyvin valmistellun testisuunnitelman pohjalta testaus on helppo toteuttaa ja samalla varmistetaan, että kokonaisuus tulee testattua riittävän laajasti. Samaa suunnitelmaa voidaan käyttää pohjana myös seuraavien versioiden testauksessa.

Konsultointipalvelut
Jos yrityksenne on aloittamassa omaa testaustoimintaa ohjelmistotuotantonsa tukemiseksi, ulkopuolinen apu testauksen käynnistämisessä voi olla hyödyllistä. L&H; voi vankan kokemuksen pohjalta avustaa esimerkiksi testaajien koulutuksessa, testiympäristön pystyttämisessä, testausprojektien suunnittelussa ja hallinnassa sekä testaussuunnitelmien ja -ohjeiden laadinnassa.

Lähetä meille postia, jos haluat lisätietoja testauspalveluistamme, tarjouksen tai referenssitietoja.