L&H; Finland on osa kansainvälistä Lernout & Hauspie -konsernia (L&H;), joka on maailman johtava puhe- ja kieliteknologiayritys. L&H; Finland on perustettu vuonna 1983, ja vuoden 1999 alkuun saakka yrityksemme toimi nimillä Trantex Oy ja Bitwit Oy. L&H; Finland jatkaa Trantexin ja Bitwitin toimintaa. Alusta alkaen yrityksemme on erikoistunut ohjelmistotuotteiden lokalisointiin. Yrityksemme on 15 toimintavuotensa aikana menestynyt jatkuvasti hyvin ja sen liikevaihto on kasvanut jatkuvasti. Tärkeintä yrityksemme menestykselle on kuitenkin se, että ympäröivän maailman muuttuessa myös me olemme muuttuneet. Palveluvalikoimaamme sekä asiakaskuntaamme on tietoisesti laajennettu ja toimintaympäristöämme ja -tapaamme on muutettu aina muuttuvia olosuhteita vastaavaksi.

Ohjelmistojen lokalisointi muodostaa liikevaihdostamme edelleen hiukan yli puolet, mutta erityisesti 1990-luvulla toimintamme on laajentunut lokalisoinnista ja tuotedokumentaation kääntämisestä myös dokumentaation tuottamiseen, tuotteiden testaamiseen sekä Web-kehitystyöhön.

Olemme kehittyneet lokalisointiyrityksestä tietotekniikka-alan palveluyritykseksi ja kuulumme sadan suurimman suomalaisen tietotekniikkayrityksen joukkoon.

Koko historiamme ajan olemme aina halunneet olla askeleen edellä – tekemässä tulevaisuutta, ei vain odottamassa sitä – ja kansainvälistymisen myötä liityimme osaksi alamme johtavaa L&H-konsernia; marraskuussa 1997. L&H; on todellinen tulevaisuuden yritys, eikä maailmassa toistaiseksi ole toista yritystä, jolla on tarjottavana yhtä laaja monikielisten ratkaisujen, sovellusten ja palveluiden valikoima.